Ajankohtaista

OHJ-oppaan julkaisu

Osaamisen hallinnan ja johtamisen opas julkaistaan joulukuun alussa! Lue myös ...

Perjantai, 28 Lokakuu 2011

Lue lisää

Lisää uutisia: Ajankohtaista

Uutisia muista lähteistä

  • No feeds found!

Uusimmat keskustelut

Ei viestejä

Keväällä 2007 eduskunnassa hyväksytty kunta- ja palvelurakenneuudistusta (ns. Paras-hanke 2007-2012) koskeva puitelaki (L169/2007) ohjaa kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostamista ja laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen organisointia. Uudistuksen kohteina ovat kunnallisten palvelujen organisointi- ja tuotantotavat, kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä sekä kuntien ja valtion tehtäväjako. Uudistuksen tavoitteena on kunnallisten palvelujen tasavertainen saatavuus ja laatu maan eri osissa sekä asukkaiden yhdenvertaisuus. Varsinkin Itä-Suomessa korostuu palvelujen saavutettavuusongelmat sekä väestön ja työntekijöiden ikääntyminen, jotka tuovat haasteita palvelurakenteiden ja palvelujen uudistamiselle sekä tätä tukevalle organisaatioiden osaamisen hallinnalle.

Seudullisella yhteistyöllä, tietoteknologian hyödyntämisellä, toimivalla työnjaolla ja hoitoketjuilla turvataan laadukkaiden ja riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus. (Valtioneuvosto 2007). Alueellinen ja seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä siihen liittyvässä osaamisen hallinnassa on tärkeää. Erityisesti korostuvat ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sekä joustava ja tehokas käyttö, joka voidaan taata osaamisen hallinnan työvälinein. Erilaisten yhteistyöverkostojen avulla on mahdollisuus löytää synergiaetuja sekä palvelujen organisoimisessa että osaamisen hallinnassa.

esr vipuvoimaa ely pkamk aducate Pohjois-Karjalan aikuisopisto