Ajankohtaista

OHJ-oppaan julkaisu

Osaamisen hallinnan ja johtamisen opas julkaistaan joulukuun alussa! Lue myös ...

Perjantai, 28 Lokakuu 2011

Lue lisää

Lisää uutisia: Ajankohtaista

Uutisia muista lähteistä

  • No feeds found!

Uusimmat keskustelut

Ei viestejä

Toinen taustatekijä liittyy SoTe-alalla tapahtuvaan suureen eläköitymiseen. Esimerkiksi johtavien viranhaltijoiden osalta Pohjois-Karjalassa 2000 – 2020 aikana on arvioitu poistuvan ylihoitajista 94%, osastonhoitajista 89%, ylilääkäreistä 88%, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajista 81% työmarkkinoilta eläköitymisen seurauksena (AMOK-hanke). Ennakko 2010 –hankkeen selvityksien mukaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä tarvitaan lisää vuoteen 2030 saakka (ks. Pohjois-Karjalan kuntasektorin työvoimatarpeiden ennakointi, Ennakko 2010-hanke). Eläköitymisen johdosta on turvatta sekä hiljaisen tiedon siirtyminen sekä uuden työvoiman tarvittava korkea osaamistaso, jotta toimivat peruspalvelut voidaan taata. Väestön ikääntyminen ja suuret eläkepoistumat lisäävät uuden työvoiman tarvetta sosiaali- ja terveysalalla. Osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuus on lähivuosien avainkysymys.

esr vipuvoimaa ely pkamk aducate Pohjois-Karjalan aikuisopisto