Ajankohtaista

OHJ-oppaan julkaisu

Osaamisen hallinnan ja johtamisen opas julkaistaan joulukuun alussa! Lue myös ...

Perjantai, 28 Lokakuu 2011

Lue lisää

Lisää uutisia: Ajankohtaista

Uutisia muista lähteistä

  • No feeds found!

Uusimmat keskustelut

Ei viestejä

Kunta voi järjestää täydennyskoulutusta yhteistyössä muiden kuntien, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja koulutusta järjestävien tahojen kanssa (STM opas 2006/6). Lisäksi oppaassa todetaan, että täydennyskoulutuksen järjestäminen tulee olla strategialähtöistä, perustua osaamiskartoituksiin, olla koordinoitua ja yhteistyössä toteutettua. Täydennyskoulutusvelvoitteiden tuloksellinen toteutuminen edellyttää osaamisen hallintaa.

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on toteuttanut selvityksen sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta vuonna 2006. Se mukaan alle puolella toimijoista täydennyskoulutusvelvoite oli jollain tapaa huomioitu strategioissa. Täydennyskoulutus ei myöskään kytkeytynyt vahvasti kuntien kokonaiskehittämiseen. Noin kolmanneksessa kunnissa oli käytössä varsinainen osaamiskartoitus. Lisäksi pienellä osalla kunnista oli täydennyskoulutuksesta jonkinlainen vuositason suunnitelma. Myös koulutuksen seurannan ja arvioinnin menetelmät olivat vaihtelevia. Selvityksen mukaan koulutustarjonta koettiin hajanaiseksi ja siihen tarvittiin suunnitelmallisuutta ja vielä enemmän asiakas- ja tarvelähtöisyyttä.

Kuopion yliopistossa toteutettiin HumanRe-tutkimusprojekti (2004-2007), jossa tutkittiin henkilöstövoimavarojen johtamista terveydenhuollon organisaatioissa. Tutkimustuloksista nousevia henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämisalueita olivat ensinnäkin strategisuuden vahvistaminen. Tutkimuksen mukaan strategiset linjaukset eivät ohjaa henkilöstön hankintaa, henkilöstön osaamisen kehittämistä eikä palkitsemista kaikissa organisaatioissa. Toinen kehittämisalue on henkilöstön hankinta. Tutkimuksen mukaan osaamisvaatimukset ja valintakriteerit ovat epäselviä ja työssä pysymisen tukeminen on vähäistä. Kolmantena kehittämisalueena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tutkimuksen mukaan välineitä (esim. tietoteknisiä) ja menetelmiä on olemassa, mutta niitä hyödynnetään vähäisesti. Työssä oppimisen hyödyntäminen on heikkoa ja käyttämättömiä osaamisresursseja on paljon organisaatioissa (yli kolmasosa johtajista ja puolet työntekijöistä oli sitä mieltä, että heillä ei ole mahdollisuutta käyttää kaikkea osaamistaan työssä.). Lisäksi uuden tiedon muodostaminen ja osaamisen kehittäminen keskittyi yksilötasoisiin käytäntöihin, kuten lyhytkestoisiin koulutuksiin ja kehityskeskusteluihin. Yksiköiden sisällä oli yhdessä tekemistä, keskustelua ja keskinäistä toimintaa, mutta yksikön rajat ylittävät, hiljaista tietoa ja osaamista näkyväksi ja koko organisaation käyttöön tekevät käytännöt olivat vähäisesti käytössä. Johtamiskoulutuksen sisällöissä tulisi vahvistaa henkilöstövoimavarojen johtamista. (Kivinen 2008)

esr vipuvoimaa ely pkamk aducate Pohjois-Karjalan aikuisopisto